Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Tesshou Genda

Tesshou Genda

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 1948-05-20
  • Nơi Sinh: Okayama Prefecture, Japan
  • Còn được Biết đến Như: Tesshō Genda, Genda Tesshō, Tesshô Genda, Genda Tesshô, Tessyo Genda, Genda Tesshou / 玄田 哲章, Yokoi Mitsuo / 横居 光雄

Danh Sách Phim Của Tesshou Genda