Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Walt Disney

Walt Disney

Tiểu sử

  • Được biết đến: Production
  • Sinh nhật: 1901-12-05
  • Nơi Sinh: Hermosa, Chicago, Illinois, USA
  • Còn được Biết đến Như: Walter Elias Disney, Retlaw Elias Yensid, Retlaw Yensid

Danh Sách Phim Của Walt Disney